De jaarlijkse FRES Company Week vond eind juni weer plaats. Alle FRES General Managers waren aanwezig:

  • Bourahima Yameogo (Yeleen Kura)
  • Djibril Sèmèga (Yeleen Ba)
  • Busisiwe Nhlabathi (NuRa)
  • Reinder Bouwmeester (FRES Guinea/Bissau)
  • Joselyne Musiime  (FRES Uganda)

De deelnemers gaven inzicht in de laatste feiten en cijfers en deelden andere ontwikkelingen met elkaar. Ook de toekomstplannen voor de komende vijf jaar werden besproken, er was een Asset Management Training en een speciale bijeenkomst voor stakeholders. Het was goed om iedereen bij elkaar te hebben en ervaringen en kennis uit te wisselen.

Annual Company Week 2016 portrait annual-company-week-2016-presentation

Annual Company Week 2016 - presentation annual-company-week-2016

Foto linksboven: 
Van links naar rechts: Annemarie Goedmakers (President FRES NL), Busisiwe Nhlabathi (turnaround manager NuRa), Joselyne Musiime (Interim General manager FRES Uganda), Peter Smink (CEO, CFO Nuon).

Foto rechtsboven:
Plenaire sessie van Yeleen Kura (Mali) door Djibril Sèmèga (general manager).

Foto linksonder:
Presentatie voor stakeholders door Busisiwe Nhlabathi (turnaround manager NuRa)

Foto rechtsonder:
Presentatie voor stakeholders door Bourahima Yameogo (general manager Yeleen Ba, Burkina Faso)