Op 20 oktober 2012 werd in Burkina Faso een officiële ceremonie gehouden ter ere van de aansluiting van het 1000ste huishouden op de energievoorziening door Yeelen Ba. Onder andere de Hoge Commissaris van Kenedougou, burgemeesters uit de provincie, vertegenwoordigers van het Ministerie van Energie, een vertegenwoordiger van Yeelen Kura, klanten van Yeelen Ba en bewoners van Kangala waren hierbij aanwezig.

Door grote inzet

Algemeen directeur Emmanuel Sanou opende de bijeenkomst met het prijzen van de hardwerkende medewerkers van Yeelen Ba en hun ‘klant-is-koning’ motto, die het mogelijk maakten om 1200 huishoudens en 8400 inwoners van 13 gemeenschappen in de provincie Kenedougou te voorzien van elektriciteit.

De heer Sanou benadrukte de voortdurende steun van de aandeelhouders, Nuon en FRES, en de belangrijkste partners, EU en Yeelen Kura, die Yeelen Ba hielpen deze mijlpaal te bereiken. Speciale dank gaat ook naar het Ministerie van Energie van Burkina Faso, EDF en regionale ambtenaren, die rurale elektrificatie de benodigde rol gaven in het bevorderen van de plattelandsontwikkeling.

Yeelen Kura & Yeelen Ba

Andere sprekers, waaronder Karimou Traore van het Malinese FRES-bedrijf Yeelen Kura, benadrukten dat het belangrijk is om elektriciteit op het platteland niet langer te zien als een luxe, maar als een noodzaak in het huidige klimaat. Hierbij zijn strategische partnerships, zoals tussen Yeelen Kura en Yeelen Ba, een integraal onderdeel van het bevorderen van rurale elektrificatie door het delen van kennis en het ontwikkelen van best-practice criteria.

Ter gelegenheid van

Als aandenken werden geschenken overhandigd aan de eerste en duizendste klant van Yeelen Ba en aan de lokale de autoriteiten. Ook werden er interviews gehouden met klanten van Yeelen Ba. Zij vertelden over de impact, die de elektrificatie heeft gehad op hun dagelijks leven.

De volgende stap is de uitbreiding naar 3.000 klanten in 2015.