Duurzame steun voor duurzame ontwikkelingshulp

Ook dit jaar hebben we weer veel steun ontvangen van onze sponsors en partners. Deze steun, financieel of in andere vorm, helpt ons onze doelstellingen te bereiken. We willen onze sponsors en partners dan ook hartelijk danken voor de support in 2014 en kijken uit naar samenwerking in 2015!

Nieuwe sponsor Voltiq

Een van onze nieuwe sponsors is renewable energy expert Voltiq. Dit jaar besloot Voltiq haar kerstdonatie aan FRES over te maken. Voltiq is gespecialiseerd in het begeleiden en afhandelen van financiële en commerciële aspecten in de finale fase van duurzame energieprojecten. Voltiq richt zich daarbij wereldwijd vooral op windenergie (on- and offshore), Concentrated Solar Power, Solar PV en biomassa. Voltiq heeft kantoren in Utrecht, Madrid en Wenen.