De uitslag van de Transparantprijs 2016 is bekend. Dit jaar werd voor het eerst gekeken naar het jaarverslag 2015 tezamen met de website. We zijn verheugd te melden dat we opnieuw een Triple A-score behaald hebben. Samen met 17 andere organisaties ontvingen we deze eervolle vermelding op het gebied van heldere verslaglegging van onze activiteiten.

Triple A status for FRES annual report and website

Jaarverslag 2015 en website zijn getoetst op drie onderdelen voor goededoelen-organisaties (maatschappelijk resultaatverantwoording, communicatie en compliance voorschriften) en heeft op elk onderdeel de hoogste score behaald (score A). De Triple A score is een onderdeel van de Transparantprijs voor de beste charitatieve verslaggeving en wordt jaarlijks toegekend door PwC Accountants N.V.

Triple A-score en Transparantprijs
PwC heeft de Transparant Prijs voor de beste charitatieve verslaggeving in het leven geroepen om organisaties te motiveren transparante jaarverslagen te schrijven. Hiermee kunnen donateurs gefundeerde geef-beslissingen nemen, vrijwilligers gemotiveerd blijven, en blijft de integriteit van bestuurders gewaarborgd. De Triple A score is een jaarlijkse beoordeling en is gekoppeld aan het FRES Jaarverslag 2014.

Lees meer over de Transparantprijs en Triple A-scores
Bekijk ons Jaarverslag 2015