Verslag getoetst op drie belangrijke criteria

We hebben een Triple A-score behaald voor ons Jaarverslag 2014. Samen met 16 andere organisaties ontvingen we deze eervolle vermelding op het gebied van heldere verslaglegging van onze activiteiten.

Triple A score voor FRES Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 is getoetst op drie onderdelen voor goededoelen-organisaties (maatschappelijk resultaatverantwoording, communicatie en compliance voorschriften) en heeft op elk onderdeel de hoogste score behaald (score A). De Triple A score is een onderdeel van de Transparantprijs voor de beste charitatieve verslaggeving en wordt jaarlijks toegekend door PwC Accountants N.V.
Triple A-score en Transparantprijs
PwC heeft de Transparant Prijs voor de beste charitatieve verslaggeving in het leven geroepen om organisaties te motiveren transparante jaarverslagen te schrijven. Hiermee kunnen donateurs gefundeerde geef-beslissingen nemen, vrijwilligers gemotiveerd blijven, en blijft de integriteit van bestuurders gewaarborgd. De Triple A score is een jaarlijkse beoordeling en is gekoppeld aan het FRES Jaarverslag 2014.

Lees meer over de Transparantprijs en Triple A-scores
Bekijk ons Jaarverslag 2014