Maak deel uit van een succesverhaal!

FRES wil meer huishoudens en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden voorzien van veilige, betaalbare en duurzame elektriciteit.

Met uw hulp kunnen we onze doelstelling nog sneller halen. Bouw mee aan een heldere toekomst!
Uw steun is welkom op NL86 INGB 0004 4974 29 t.n.v. FRES. Of u kunt contact opnemen via info@fres.nl.

ANBI

ANBIStichting FRES is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Statutaire naam
Stichting Rural Energy Services (FRES)

RSIN / fiscaal nummer
814732161

Contactgegevens
Adres:
Plantage Middenlaan 2G, 1018 DD Amsterdam, Nederland

E info@fres.nl
T +31 (0) 20 528 90 56

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (CEO), een penningmeester (CFO) en één overig bestuurslid (COO). Bekijk het overzicht van onze organisatie.

Beloningsbeleid
FRES Nederland werkt met een klein team van betaalde krachten die een marktconform salaris ontvangen. De overige betrokkenen (vrijwilligers, Bestuur, Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht) leveren hun bijdrage onbezoldigd. Zij ontvangen waar nodig een onkostenvergoeding.
Meer informatie.

Doelstelling
FRES zet kleinschalige elektriciteitsbedrijven op in ontwikkelingslanden waar geen aansluiting is op het nationale elektriciteitsnet. We bieden huishoudens en kleine bedrijven toegang tot elektriciteit die we bij voorkeur met behulp van zonne-energie opwekken. De beschikbaarheid van elektriciteit draagt bij aan de armoedebestrijding en aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen op het platteland.
Download het beleidsplan 2014

Jaarverslag 2016 en voorgaande jaren
Lees meer over onze activiteiten in ons jaarverslagen.

Financiële verantwoording 
Bekijk ons financiële rapport van 2014:
Financial report 2014 (pdf, Engels)