Duurzame energie voor iedereen

Verregaande ontwikkeling is onmogelijk zonder toegang tot elektriciteit. Daarom zet FRES zich in om elektriciteit voor iedereen toegankelijk te maken.

We zetten kleinschalige commerciële energiemaatschappijen op in plattelandsgebieden in Afrika waar men niet aangesloten is op het nationale elektriciteitsnetwerk. Op deze manier voorzien we huishoudens en kleine bedrijven van toegang tot betaalbare elektriciteit die wordt opgewekt door zonne-energie.

De plattelandsbevolking van Afrika gebruikt meestal batterijen, kaarsen, lampolie en opgeladen autoaccu’s als licht- of elektriciteitsbron. Dit zijn dure en niet-duurzame oplossingen, die bovendien schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. FRES-bedrijven bieden een veilig, gezond en duurzaam alternatief tegen dezelfde of lagere kosten.

map-countries-with-fres-companies-2012

Millenniumdoelstellingen

FRES heeft de ambitie om in 2020 honderdduizend huishoudens en kleine bedrijven op het platteland in Afrika aan te sluiten op een veilige, gezonde en betaalbare elektriciteitsvoorziening. Hiermee levert de organisatie een directe bijdrage aan het behalen van de Millenniumdoelstellingen. Rurale elektrificatie draagt bij aan de armoedebestrijding en het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbewoners:

  • beschikbaarheid licht, ook in de avonduren en ‘s nachts
  • economische groei, meer veiligheid op straat, dankzij openbare verlichting
  • minder brandgevaar door omvallende kaarsen of olielampen, minder (inpandige) luchtvervuiling
  • betere verlichting in ziekenhuizen en scholen
  • betere toegang tot communicatiemiddelen als radio, televisie en mobiele telefoons
  • lagere kosten voor dezelfde hoeveelheid lumen of kWh geproduceerd met kaarsen, olielampen of particuliere dieselgeneratoren

Infographic FRES companies 2016

Infographic of the impact of FRES Companies in 2016

Lees meer over onze activiteiten en plannen in ons meest recente jaarverslag >

Hoe werkt FRES?

FRES Nederland zorgt voor de expertise en investeringen die nodig zijn voor het opstarten, uitbouwen en zelfstandig maken van de FRES-bedrijven. We verwachten op korte termijn een nieuw FRES-bedrijf op te richten in Kameroen. Op het ogenblik zijn er vijf FRES-bedrijven in de volgende Afrikaanse landen:

Lees meer over het opzetten van een FRES-bedrijf.