Solar Home Systems en minigrids

Afhankelijk van de situatie in de plattelandsgebieden, werken we met twee typen zonne-energiesystemen: Solar Home Systems (SHS) of minigrids.

Wat is een Solar Home System?

In gebieden zonder elektriciteitsnet biedt zonne-energie vaak de beste oplossing. Een Solar Home System (SHS) zet zonne-energie om in elektriciteit. Een SHS bestaat uit een zonnepaneel, een regelaar en een accu. Deze systemen hebben een vermogen van 80 tot 320Wp en leveren voldoende elektriciteit om enkele lampen, een oplader voor mobieltjes, een ventilator, een radio of een televisie gedurende enkele uren per dag van stroom te voorzien.

Solar energy systems - Solar Home System (SHS)

Voordelen van een Solar Home System:

 • Toegang tot energie in afgelegen gebieden
 • Snelle installatie en demontage
 • Weinig onderhoud
 • Goedkoper per kWh dan kaarsen en lampolie
 • Geen uitstoot schadelijke stoffen

Beperkingen van een Solar Home System:

 • Geschikt voor beperkt aantal elektrische apparaten. Koken, verwarmen of koelen is niet mogelijk.
 • Technologie vergt hoge initiële investering

Wanneer klanten een hogere energiebehoefte hebben, kan een minigrid uitkomst bieden.

Wat is een minigrid?

Een minigrid is een klein elektriciteitsnetwerk dat gevoed wordt door zonne-energie. Een groep mensen die dicht bij elkaar wonen kan hierop aangesloten worden. De opgewekte elektriciteit kan direct of indirect (via accu’s) geleverd worden aan de klanten.

Wanneer klanten, zoals kleine bedrijven, een relatief hoge energiebehoefte hebben, biedt een minigrid uitkomst. Met een minigrid kunnen we grotere hoeveelheden elektriciteit leveren dan met een Solar Home System. Het gebruik van minigrids bevordert de economische bedrijvigheid in rurale gebieden. De afstanden tussen klanten moeten echter klein zijn, omdat de investeringen in het netwerk anders te hoog worden.

Solar energy system - mini-gridHoe werkt een minigrid?

De zonnepanelen vangen zonlicht op dat omgezet wordt in elektriciteit. De stroom gaat vervolgens naar een inverter die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom om daarna direct of indirect (via accu`s) het elektriciteitsnetwerk te voeden. Via het netwerk wordt de elektricteit geleverd aan de hierop aangesloten klanten. De zonnecentrale heeft een dieselgenerator als back up. Op momenten dat er onvoldoende zonlicht is om de klanten van genoeg elektriciteit te voorzien voedt de generator het net of de accu`s.
Om de accu’s voldoende te kunnen laten opladen, hebben klanten dan tijdelijk geen toegang tot het netwerk.

Voordelen minigrid:

 • groter vermogen
 • weinig onderhoud
 • geen uitstoot schadelijke stoffen
 • geen afhankelijkheid van dieselimport en instabiele brandstofprijzen